Kung Fu - Thíêu Lâm
Kung Fu - Thíêu Lâm Tampere

Shao Lin - Kung Fu:n tapaan Thíêu Lâm Kung Fu:n kuuluu useita eläintyylejä, sekä tekniikoita ja liikesarjoja erilaisille aseille.

Lisäksi koulussamme opetetaan myös perinteistä leijonatanssia, sekä taijia.

Aseet

Thieu lam kung fun sisältö ei rajoitu pelkästään aseettomaan tekniikkaan, vaan koulussamme opetetaan myös perinteisten kiinalaisten aseiden käyttöä. Koulussamme on mahdollista oppia tekniikkaa 32 erilaiselle aseelle. Aseilla harjoittelun painopiste on aluksi pelkissä liikesarjoissa, mutta niistä edetään taitojen karttuessa käytännönläheisempiin sovelluksiin.

Aseet voidaan katsoa suurelta osin edistyneemmäksi tekniikaksi, jota opetetaan ainoastaan niille harjoittelijoille, jotka ovat osoittaneet oman omistautumisensa ja taitonsa. Tästä huolimatta jokaisella harjoittelijalla on kesäisin mahdollisuus opetella liikesarjoja ja perustekniikkaa pitkälle kepille.

Perusitsepuolustustaitoon sisältyy myös puolustautuminen lyhyttä keppiä ja puukkoa vastaan ja tätä harjoitellaan jo alkeiskurssilla. Alkeiskurssi ei kuitenkaan anna täysiä valmiuksia tällaisiin tilanteisiin, sillä aseellisesta vastustajasta selviytyminen vaatii vuosien harjoittelua.

Aseiden esittelyt sisältävät kuvauksen niiden ulkonäöstä, käytöstä ja otteita temppelin perimätiedon mukaisesta historiasta.

Cay

Cay on noin kaksi metriä pitkä keppi. Koulussamme käytettävät kepit ovat tyypillisesti puisia, mutta myös muut materiaalit, kuten bambu, ovat mahdollisia. Kepin pituus riippuu käyttäjän omasta pituudesta, ja tavallisesti se on noin 5 cm pitempi kuin käyttäjänsä.

Pitkä puuvartinen keppi oli aikoinaan munkkien ensimmäinen ase. Munkit joutuivat turvautumaan tähän yksinkertaiseen aseeseen, sillä syrjäinen temppeli oli jatkuvasti rosvojen ja varkaiden hyökkäysten uhan alla. Ensimmäisten soturimunkkeihin kohdistuneiden buddhalaisvainojen aikana (841-845) nämä puolustautuivat pelkillä kepeillä miekoin ja myöhemmin keihäin aseistettuja sotilaita vastaan. Huolimatta siitä, että keppi on aseena hyvin yksinkertainen, munkit olivat harjoitelleet käyttämään niitä sotilaille ennennäkemättömällä tavalla ja kykenivät torjumaan hyökkäyksiä tehokkaasti. Turvatakseen temppelinsä jatkuvilta vihamielisyyksiltä entistä varmemmin, soturimunkit keräsivät lyötyjen hyökkääjien taakseen jättämiä aseita. Näin munkkien hallitsemien aseiden määrä alkoi hitaasti kasvaa.

Cay

Koulussamme keppi on ensimmäinen ase, jonka käyttöä harjoittelijalle opetetaan. Käytännössä jokainen koulumme oppilas harjoittelee kepin käyttöä kesäisin sekä liikesarjoina, että pariharjoitteluna. Taistelussa keppiä käytetään useilla eri tavoilla. Lyöntien ja torjuntojen lisäksi sillä voidaan esimerkiksi tukea korkeita hyppypotkuja. Kepin käyttö ei sulje pois ilman sitä tehtävää tekniikkaa, kuten potkuja tai lyöntejä. Cay siis toimii käyttäjänsä käden jatkeena tukien myös tämän aseetonta toimintaa.

Koulussamme on mahdollista opetella 14 eri keppi- liikesarjaa.

Dao

Dao on yksiteräinen yhdenkäden sapeli, jonka ulkonäkö on historiansa aikana kokenut useita muutoksia. Nykyinen versio muistuttaa muodoltaan aavistuksen s-kirjainta, sillä sen terä kaartuu vastakkaiseen suuntaan kuin kahva. Sapeleille tyypillisesti terän leveys kasvaa tyvestä lähtien kunnes se saavuttaa terävän kärkensä. Dao on kevyt ase, joka sopii hyvin myös naiselle.

Dao oli yksi niistä aseista, joita sotilaat jättivät jälkeensä temppeliin epäonnistuttuaan hyökkäyksissään huolimatta siitä, että munkit olivat varustautuneet pelkillä kepeillä. Dao oli käytännöllinen yleisase, jota sotilaat käyttivät lähitaistelussa, ja munkit tajusivat nopeasti sen käytön suoman hyödyn. Korkea-arvoinen munkki phuong thuong Hoang Qui seurasi taisteluita ja totesi sotilaiden sapelitekniikan olevan yksinkertaista ja heikkoa. Hyökkäysten kurimuksessa hän karaisi itse kehittämänsä korkeampitasoisen miekkailutekniikkansa ja opetti sen muille munkeille. Näin daosta tuli uusi perusase temppelin suojaamiseksi.

Dao

Dao tunnetaan lyhyiden aseiden kuninkaana. Tämä nimitys on hyvin ansaittu, sillä se on kauniin muotoilunsa ja painonsa ansiosta mitä vaikuttavin lähitaisteluase, josta on vaikea löytää mitään huonoja puolia. Dao ei ole pistomiekka, vaan sen tekniikka koostuu pääosin viilloista ja sivalluksista. Daon käytölle on ominaista kohtuullisen korkeat taisteluasennot ja erilaiset hypyt. Sapeleita voidaan käyttää myös pareittain, jolloin käytetään termiä song dao. Dao on edistyneemmän oppilaan perusase, jonka käyttöä opetetaan harjoittelijan osoittamien taitojen ja tämän asenteen perusteella. Daon käyttö ei rajoitu pelkästään miekalla itsellään tehtyihin iskuihin, vaan se sisältää myös aseetonta tekniikkaa kuten potkuja ja lyöntejä.

Koulussamme on mahdollista opetella 17 eri dao- liikesarjaa.

Quang công dao

Quang cong dao on yksiteräinen kahdenkäden miekka. Ase on hyvin painava ja siinä on leveä terä. Tämän lisäksi aseen muoto ja sen aaltoilevaksi muotoillulle selälle kiinnitetyt renkaat ja kellot tekevät siitä hyvin omintakeisen näköisen. Quang cong daon kahvan päähän on kiinnitetty suuri rengas.

Quang cong dao oli legendaarisen kenraali Quang Gongin miekka. Quang Gongia voidaan luonnehtia tuomareiden tuomarina, sillä oikeudenmukaisena miehenä hän ei välittänyt lainrikkojan asemasta jakaessaan tuomioitaan. Tämän takia Quang Gong oli kansan parissa erittäin suosittu, mutta kaikkien rikollisten pelkäämä. Quang cong dao taas oli hänelle mitä sopivin miekka. Suurikokoinen ja vahva kenraali pystyi käyttämään painavaa asetta vaivatta ja lyömään vastustajansa maahan yhdellä iskulla. Varmistaakseen, että lainrikkojakin sai mahdollisuuden kunniakkaaseen taisteluun, ja ettei asetta koskaan käytettäisi salamurhaukseen, Quang Gong varusti sen terän kilisevää ääntä pitävillä renkailla ja kelloilla. Näin asetta voidaankin pitää oikeudenmukaisuuden symbolina.

Quang công dao

Quang cong dao on halkaisu- ja lyöntimiekka. Sen oikeaoppinen käyttäminen vaatii harjoittelijalta voimaa ja taitoa. Siihen liittyvään tekniikkaan sisältyy useita matalia asentoja ja hyppyjä. Asetta on pystyttävä liikuttamaan sen ominaisuuksista huolimatta sulavasti ja nopeasti. Näin ollen aloittelevan miekankäytön harjoittelijan on käytettävä paljon aikaa aseeseen tutustumiseen ennen varsinaisten tekniikoiden oppimista. Quang cong daota voidaan pitää monia muita miekkoja hitaampana, mutta se korvaa puutteensa iskuihin saatavalla voimalla. Lisäksi aseen muoto mahdollistaa erikoisiakin hyökkäys- ja puolustusratkaisuja. Quang cong daolla on esimerkiksi mahdollista katkaista ohuempi miekka kahlitsemalla se ensin varren renkaaseen.

Koulussamme on mahdollista opetella 8 eri quang cong dao- liikesarjaa.

Thuong

Thuong on tavallinen keihäs, eli pitkävartinen keppi, jonka päässä on terä. Thieu Lam kung fu sisältää tekniikkaa useille erilaisille keihäille. Tässä yhteydessä tarkoitetaan yksikärkistä pistokeihästä. Aseen pituus riippuu käyttäjän omasta pituudesta samoin kuin kepin kohdalla.

Thuong oli daon ohella toinen ase, jonka munkit saivat haltuunsa pysäytettyään buddhalaisvainojen aikana temppeliinsä hyökänneet sotilaat. Taloudelliset ja poliittiset syyt olivat ajaneet valtion toimimaan suoraan buddhalaisia temppelejä vastaan. Kun soturimunkit onnistuivat pysäyttämään normaalin sotilasyksikön aseistautuneina pelkillä kepeillä, keisari Mang Thanh (kiin. Tang-dynastia) varusti sotilaansa pitkillä keihäillä ja määräsi uuden hyökkäyksen. Myös tämä hyökkäys päättyi munkkien voittoon, ja nämä saivat haltuunsa uuden ja helposti omaksuttavan aseen. Koska keihäs on käytännössä vain keppi, johon on liitetty terä, ei munkeilla ollut ongelmia uusien liikesarjojen kehittämisessä. Jälleen kerran soturimunkit uudistivat kankeat sotilastekniikat ja käänsivät aseen tuoman edun hyökkääjiä itseään vastaan.

Thuong

Kuten sanottua, keihään käyttö muistuttaa huomattavan paljon pitkän kepin käyttöä. Taistelussa ei käytetä pelkkää keihään terää, vaan myös vartta ja tylppää päätä. Keihästä kutsutaan ansiokkaasti pitkien aseiden kuninkaaksi, ja se on yksinkertaisuudestaan huolimatta pelottava ase. Taitava keihään käyttäjä pystyy hallitsemaan laajasti ympäristöään ja ulottamaan hyökkäyksensä yllättävänkin pitkille etäisyyksille.Keihääseen liittyvä tekniikka sisältää paljon odottamattomia harhautuksia. Ase saatetaan esimerkiksi heittää ilmaan tai se voidaan pudottaa maahan vastustajan hämäämiseksi.

Koulussamme on mahdollista opetella 14 eri thuong- liikesarjaa.

Thuong quang gông dao

Thuong quang gong dao on kahden muun aseen yhdistelmä. Se on pitkävarrellinen miekka, jonka pääterä on quang gong dao -tyyppinen. Lisäksi aseen toisessa päässä on keihäänterän kaltainen kärki.

Jakaessaan oikeutta legendaarinen kenraali Quang Gong käytti asiamiestä, jonka nimi oli Duong Tien. Duong Tien oli taitava soturimunkki, joka joutui tehtävissään usein erilaisiin ongelmatilanteisiin. Jouduttuaan useasti väijytyksiin Duong Tien tajusi, että vaikka hän olikin taitava miekkamies, pelkkä kiem ei riittänyt valmistautunutta vastustajaa vastaan. Niinpä Duong Tien kehitti herransa miekasta quang gong daosta pitkävartisen version, joka oli erityisesti suunniteltu suurien hyökkäysjoukkojen loitolla pitämiseen ja voittamiseen. Duong Tien lisäsi aseeseen pienemmän terävän kärjen täydentääkseen sen omien tarkoitusperiensä mukaiseksi. Isku leveämmällä miekkamaisella päällä surmasi lähes poikkeuksetta miehen kuin miehen, mutta toisella päällä oli mahdollista haavoittaa miestä tappamatta tätä. Munkki ei nimittäin halunnut surmata niitä, jotka palvelivat vastentahtoisesti lakeja rikkovia herroja esimerkiksi suojellakseen perhettään. Palvelijoilla ei usein ollut muuta mahdollisuutta kuin käydä Duong Tienin kimppuun kunniansa ja rakkaimpiensa menettämisen pelossa. Haavoittuneina heitä ei voitu syyttää herransa pettämisestä ja Duong Tien saattoi rauhassa käydä päättävän rikollisen kimppuun (jolle ei tavallisesti osoitettu samaa armeliaisuutta). Toimintansa ansiosta Duong Tienin oikeudenmukaisuus oli kansan parissa korkealle arvostettua ja hän sai nopeasti itselleen sankarin maineen.

Thuong quang gông dao

Thuong quang gong dao on erittäin vaikea ase käyttää. Kuten quang gong daokin, se vaatii paljon voimaa ja taitoa. Thuong quang gong daota voi opetella ainoastaan edistyneempi harjoittelija, ja tällöinkin hänellä tulisi olla kokemusta muista, helpommin käsiteltävistä aseista. Aseen muoto tekee siitä riittävän taitavissa käsissä erittäin monipuolisen ja tehokkaan aseen. Sillä on mahdollista tehdä hyvin pitkälle ulottuvia vahvoja kiertäviä lyöntejä. Aseen ainoa heikkous on sen huono käytettävyys hyvin lyhyillä etäisyyksillä.

Koulussamme on mahdollista opetella 12 eri thuong quang gong dao- liikesarjaa.

Kiêm

Kiem on kaksiteräinen yhdenkäden miekka. Sen terä on suora, ohut ja pitkä. Kiem vastaa kiinalaista suoraa miekkaa eli niin sanottua taiji- miekkaa. Miekan kahva on lyhyt ja sen päässä on paino aseen tasapainottamiseksi. Kiem on kevyt ase, joka sopii erityisen hyvin naiselle.

Huolimatta siitä, että kiem on hyvin vanha ase, suora miekka ei aluksi ollut osa Thieu lam kung fua. Tämä muuttui kun Nga Mi Phai -niminen nunna kehitti aseelle liikesarjoja ja tekniikkaa. Useimmat painavat ja siis myös vahvuutta vaativat miekat sopivat huonosti hentovartiselle naiselle, kun taas kiem erosi ominaisuuksiensa puolesta selvästi edukseen. Ulottuvuutensa ja keveytensä ansiosta sitä oli mahdollista käyttää poikkeuksellisella tavalla ja asetyypistä tuli Nga Mi Phain ansiosta suosittu myös soturimunkkien keskuudessa.

Kiêm

Kiem eroaa daosta monella tavalla. Kiem on tarkoitettu pääsääntöisesti pistoihin ja sivalluksiin. Sen liikesarjat ja tekniikat sisältävät paljon matalia asentoja. Asetta käytetään hyvin monipuolisesti. Parhaillaan kiemin käyttö on kuin sulavaa tanssia, ja sillä suoritettava hyökkäykset ovat hämäävän kauniista ulkomuodostaan huolimatta syytä ottaa vakavasti.

Koulussamme on mahdollista opetella 16 eri kiem- liikesarjaa.

Vuong ton cong tu

Vuong ton cong tu on metallisella kehikolla ja terillä vahvistettu viuhka. Se muistuttaa ulkonäöltään ja rakenteeltaan tavallista viuhkaa lukuun ottamatta tietyissä malleissa olevia teriä tukiliuskojen päissä. Ase voidaan avata ja sulkea aivan samalla tavalla kuin normaalikin viuhka.

Vuong ton cong tun teki tunnetuksi keisari Cang Long, joka opetteli sen käyttöä munkki Hong Y Hoangin johdolla. Hong Y Hoang saapui aikoinaan tapaamaan keisaria, jotta tämä antaisi luvan soturimunkkien temppelin uudelleen rakentamiseen. Temppeli oli tuhottu keisarin alaisten ymmärrettyä väärin tämän käskyt, ja Hong Y Hoang uskoi pystyvänsä osoittamaan keisarille, ettei temppeliä tarvinut vainota. Hänen uhkarohkea yrityksensä tuotti toivotun tuloksen, ja keisari myöntyi toivomukseen. Hong Y Hoang opetti keisarille kung fua, ja koska keisarilla oli viuhkansa jatkuvasti käsiensä ulottuvilla, se sopi mitä mainioimmin hänen aseekseen.

Vuong ton cong tu

Taisteluviuhka on hämäävä ja epätavallinen ase. Sillä on mahdollista pistää, leikata ja torjua miekan iskuja. Käytännössä viuhka suunniteltiin nimenomaan miekkoja vastaan. Asetta käytetään sekä avoimena että suljettuna. Viuhkatekniikkaan liittyy paljon matalia asentoja ja yllättäviä aseen ilmaan heittoja. Viuhkan pelkkä ulkonäkö tekee siitä hämäävän ja odottamattoman aseen.

Koulussamme on mahdollista opetella 6 eri viuhka- liikesarjaa.

Muita aseita

Hô Kiêm (Tiikerimiekat)

Hô Kiêm (Tiikerimiekat)

Liêm

Liêm

Katana

Katana

alkuun